WMO

Stap verder biedt begeleiding die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Individuele begeleiding richt zich op het vergroten of behouden van zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. De begeleiding richt zich op het aanleren en oefenen van vaardigheden en gedrag die nodig zijn om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Het kan hierbij gaan om hulp bij het dagritme of hulp bij het onderhouden van sociale contacten. Dit zijn een aantal voorbeelden. Er zijn verschillende vormen van individuele begeleiding. De manier waarop de begeleiding vorm krijgt wordt aangepast aan de persoonlijke situatie. Om WMO begeleiding te kunnen ontvangen van Stap verder heb je een beschikking van de gemeente nodig. Hoe dit in zijn werk gaat is afhankelijk van de gemeente waar je woont.

Stap 1: Neem vrijblijvend en kosteloos contact op met Stap verder. Samen kijken we of je hulpvraag in aanmerking komt voor begeleiding bij Stap verder of dat de begeleiding beter op zijn plek is bij een andere hulpverlener of hulpverleningsorganisatie.

Stap 2: Neem contact op met jouw gemeente. Zij kunnen je vertellen welke procedure er is om een beschikking te ontvangen. Ga naar de website van jouw gemeente en neemt contact op met het WMO-loket.

Stap 3: Er wordt een keukentafelgesprek gepland waarin samen met jou wordt gekeken welke zorg je nodig hebt. Tijdens dit gesprek geef je aan dat je gespecialiseerde begeleiding wilt ontvangen van Stap verder.

Stap 4: Je hebt een gesprek met Stap verder. Doel van dit gesprek is duidelijk krijgen welke hulpvragen je hebt en welke ondersteuning hier het beste bij past. Het is belangrijk om een goed beeld te vormen van jou en de ondersteuning die je nodig hebt. Indien de gemeente een indicatie afgeeft maken we gezamenlijk een ondersteuningsplan. De begeleiding kan beginnen.

Er zijn 2 soorten budgetten die afgegeven kunnen worden.

Z.I.N. (Zorg In Natura): Bij dit budget heb je geen eigen administratie. Stap verder stuurt de rekening naar de gemeente. Stap verder kan ZIN geven in de Kempengemeentes en gemeente Veldhoven.

PGB ( Persoons Gebonden Budget): PGB is handig als er meerdere zorgorganisaties betrokken zijn. Je moet dan je eigen PGB administratie doen en de facturen zelf naar de SVB sturen. Bij PGB mag je je eigen zorgorganisaties zoeken.

Let op: De WMO-wet kent een eigen bijdrage afhankelijk van je inkomen. Je betaalt een eigen bijdrage voor gespecialiseerde begeleiding. In 2020 is de eigen bijdrage €19 per maand.