Coaching

“Je kunt wel roepen dat je op het juiste spoor zit, maar daar heb je niks aan als de trein stil staat.”
- Auteur onbekend
Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen. Persoonlijke ontwikkeling en groei staan hierin centraal. Dit gebeurt o.a. door het vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn, het inzichtelijk maken van gedragspatronen, het verbeteren van zelfzorg, het versterken van zelfvertrouwen, het ontdekken van de eigen kracht en het verbeteren van communicatieve en sociale vaardigheden. Genezing is nadrukkelijk niet het doel, omdat ziekte niet het uitgangspunt is. Het doel van coachen is wel het verbeteren van de prestaties en leermogelijkheden door samen nieuwe inzichten te genereren. Het prettige gevoel krijgt de gecoachte er als toetje bij. Degene die gecoacht wordt, bepaalt de richting. Als coach stel ik vragen, geef ik adviezen en voeg ik waar nodig kennis toe. Echter blijven de wensen van de cliënt leidend, omdat blijvende verandering - en met name positieve verandering - vanuit een persoon zelf moet komen. Op een constructieve en doelgerichte manier werken we samen. Door uit te gaan van de sterke kanten van de cliënt, kan blijvende vooruitgang ontstaan vanuit zijn eigen kracht. De persoonlijke begeleiding wordt gegeven vanuit de principes van empathie, gelijkwaardigheid, onbevooroordeeldheid, en zelfredzaamheid. Ik ben realistisch, maar weet ook dat er vaak meer mogelijk is dan mensen in eerste instantie denken. Iedereen heeft potentie, en samen met mijn cliënten werk ik eraan om hun beste zelf naar boven te laten komen.

Als coach maak ik veel gebruik van mindfulness. Door bewustzijn en acceptatie te vergroten, verkleint de impact van negatieve emoties en gedachtepatronen. Mindfulness-coaching geeft inzicht in de manier waarop je voelt, handelt en denkt. Door dit zelfinzicht leren cliënten om zich minder te laten leiden door niet helpende gedachten en gevoelens. Hierdoor ontstaat er meer zelfbeschikking over het eigen gedrag. Met mindfulness leer je op een open, niet oordelende en milde manier naar je geest te kijken. Op basis van de behoeften van de cliënt, kan het accent op verschillende onderdelen gelegd worden.

Wandelend coachen

Natuur is overal, en voor iedereen beschikbaar. Is het daarom niet heerlijk om gebruik te maken van de vrijheid die het landschap ons biedt? Omdat het proces van coaching niet plaatsgebonden is, kan de buitenlucht opgezocht worden tijdens sessies. Buiten de letterlijke en figuurlijke grenzen van vier muren en een plafond ontstaat ruimte voor nieuwe ideeën en inzichten. In de natuur komen de gedachten tot rust en wordt bezinning en concentratie gestimuleerd. Dit wordt verklaard doordat wandelen de samenwerking tussen de verschillende hersengebieden opwekt en zo zowel ratio als creativiteit activeert. De lichte fysieke activiteit van een wandeling helpt dus ook om mentale processen in gang te zetten. Door bezig te zijn met problemen in een andere context als een natuurgebied, dienen andere oplossingen zich ook aan.

Bijkomend voordeel van het wandelend coachen is dat een wandelend gesprek als minder confronterend ervaren kan worden. Doordat je vaak naast elkaar loopt, hoef je elkaar niet continu aan te kijken. Uit ervaring weet ik dat veel cliënten hierdoor opener spreken en zich vrijer voelen. De wandeling en de omgeving bieden de rust om op een ontspannen manier te zoeken naar de kern. Er mogen stiltes vallen. Er mag rustig nagedacht worden. Dwalen door de natuur haalt de druk van de ketel. Afhankelijk van de wens van de cliënt en mijn eigen inzicht plan ik wandelingen in en zoek ik geschikte gebieden uit.