Visie

“Hoe hoger de lat, des te gemakkelijker ga je er onderdoor.”
Niemand is perfect en elk mens kan op een bepaald punt in zijn leven vastlopen. Dit kan veroorzaakt worden door factoren van buitenaf, zoals ontslag, maatschappelijke druk of verlies, maar kan ook van binnenuit komen. Iedereen heeft psychologische kwetsbaarheden die de kop op kunnen steken. Soms wordt hier een diagnose aan gekoppeld. Deze biedt duidelijkheid maar kan ook tot hokjesdenken leiden. Een psychische kwetsbaarheid gaat dan ook over meer dan de symptomen en het ziektebeeld dat iemand vertoont. Het gaat om de mens, zijn eigen verhaal en de zorgbehoefte die hij heeft. Stap verder gebruikt diagnoses slechts als richtingaanwijzers, die hoogstens aanwijzingen geven over de kant waar het probleem kan liggen. De aandacht ligt sterker op de individuele behoeften van de cliënt. Coaching is maatwerk gebaseerd op ieders unieke doelen, problemen en vragen. Sterke kanten en mogelijkheden worden bij Stap verder benadrukt, terwijl we samen aan de slag gaan om zonder zelfveroordeling zwakkere kanten te verbeteren.

“Het enige wat zeker is, is verandering”

- Heraclitus

“Mag ik het geduld hebben om om te gaan met hetgeen ik niet kan veranderen, de moed om te gaan met wat ik wel kan veranderen en de wijsheid om het verschil daartussen te zien.”

- Reinhold Niebuhr

Iedereen heeft te maken met continue veranderingen binnen de eigen persoonlijkheid en in de omgeving. Veranderingen zijn als een natuurwet. Dat is niet altijd even gemakkelijk, vooral als de veranderingen negatief zijn en je met tegenslagen te maken krijgt. Naar mijn idee zijn er verschillende manieren om met problemen om te gaan. Je kan eerst proberen een probleem zelf te lijf te gaan. Als je echter merkt dat je het zelf niet kan oplossen, is het cruciaal om te leren met het probleem om te gaan en het te accepteren. Stap verder helpt hierbij. Waar het oorspronkelijke doel uiteraard is om een probleem te laten verdwijnen, gaan we vervolgens op zoek naar mogelijkheden om met jezelf en de problemen om te gaan. Je hoeft de wereld niet te veranderen, als je ook kan veranderen hoe je er zelf tegenaan kijkt.

“The great hope of society is in individual character.”

- William Ellery Channing

Of we het nou willen of niet, we zijn allemaal onderdeel van de samenleving. De meest stabiele en prettige samenleving is een sociale samenleving waarin niemand wordt buitengesloten en mensen worden gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze doen. Een maatschappij waarin we beseffen dat we elkaar nodig hebben, waarin mensen gelijkwaardig zijn en ieders bijdrage van even grote waarde is. De moderne wereld is er een van constante drukte en chaos. Het aantal prikkels dat dagelijks op ons afkomt is in de afgelopen decennia vertienvoudigd. In de geschiedenis van de mensheid hebben we nog nooit zoveel luxe en mogelijkheden gehad als we nu hebben, maar tegelijkertijd zijn we ook nog nooit zo gestrest, opgefokt en druk-druk-druk geweest. Voor veel mensen met de diagnose autisme maken al deze extra prikkels het dagelijks leven moeilijker. Zij willen, net als elk mens, zelfstandig functioneren. Ik pleit voor een zo zelfstandig mogelijke leefwijze, zonder overvraging, verwaarlozing of betutteling. Voor een adequate inschatting hiervan, is autismedeskundigheid nodig. Stap verder heeft jarenlange ervaring met ASS. Ik ben van mening dat mensen met autisme al hun uiterste best doen en dat het met name aan de samenleving is om stappen te zetten in de richting van alle mensen die buiten het inperkende kader vallen van wat wij ‘normaal’ noemen. In onze samenleving richten we ons te vaak op de gemiddelde mens, dus op mensen die zich goed kunnen aanpassen en mee kunnen gaan in onze waarden en normen. Middelmatigheid is de norm. In mijn ogen maakt juist het benutten van de diversiteit van mensen de samenleving beter, krachtiger en prettiger. Hoe de samenleving omgaat met de diversiteit van mensen, oftewel hoe open-minded de samenleving is, is van doorslaggevend belang voor het functioneren van alle mensen die ‘anders’ zijn. Ik geloof in een inclusieve maatschappij waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te doen en probeer hier door het werk van Stap verder aan bij te dragen.